Webinar "Webinarium SCWO: Spółka z o.o. non profit jako Podmiot Ekonomii Społecznej"

Katarzyna Bryczkowska

Doradczyni Kluczowa OWES Zachód, Stowarzyszenie BORIS. Certyfikowana trenerka programu Rady Europy z zakresu Dobrego Rządzenia, dyplomowana coacherka, doradczyni w zakresie przedsiębiorczości, tworzenia biznesplanów, obszarze zarządzania poprzez wartości i budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW oraz CSR - Strategia Odpowiedzialnego Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego.
Prowadzi kluczowe zajęcia na Podyplomowych Studiach Coachingu Menedżerskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz od trzech lat prowadzi zajęcia z Innowacji Społecznych na Podyplomowych Studiach CSR - strategia odpowiedzialnego biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego.
Jako jedna z dwóch osób w Polsce prowadzi szkolenia w Akademii Przywództwa wg programu Rady Europy, w którym biorą udział polscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie.

Rejestrując się na to webinarium

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie BORIS z siedzibą w 00-040 Warszawie, ul. Warecka 4/6 dla celów związanych z realizacją projektu "SCWO". Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu w treść dotyczących moich danych i ich poprawiania.

Event agenda

Na webinarium poruszymy następujące zagadnienia:

 • Czym jest spółka z o.o. non profit? Czym się różni od spółki z o.o.?
 • Kto może założyć spółkę z o.o. non profit i jak się ją zakłada?
 • Spółka z o.o. non profit jako Podmiot Ekonomii Społecznej oraz jako Przedsiębiorstwo Społeczne
 • Organy władzy, pracownicy, odpowiedzialność
 • Działalność gospodarcza. Co z dochodem w spółce z o.o. non profit?
 • Nadzór i sprawozdawczość w spółce z o.o. non profit.
 • Działalność pożytku publicznego.
 • Umowa spółki z o.o. non profit - najważniejsze elementy - "rozgrzewka techniczna" - zapraszamy do zalogowania się 10 minut wcześniej, to dobra okazja aby sprawdzić swoje łącze i oswoić się z tym, jak wygląda wirtualny pokój spotkań
  10:00 - 11:15 - Katarzyna Bryczkowska    
  11:15 - 11:30  - sesja pytań i odpowiedzi z Katarzyną Bryczkowską

  Webinarium organizujemy przy współpracy z www.Webinaria24.pl

*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

E-mail address is invalid or it wasn't provided during the registration process. Please provide a valid e-mail address.

Email has been sent

[message]