Registration required

Agnieszka Olender

Agnieszka Olender - pracownik Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, współpracuje jako animator i trener ze Stowarzyszeniem CAL w Warszawie, animator powstania Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok (aktualnie jej wiceprezeska), członkini Zespołu Konsultacyjnego ds. NGO`s przy Prezydencie Białegostoku.
Zaangażowana w projekty z dziedziny partycypacji społecznej oraz współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. partycypacji publicznej.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host